Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Dbam o Twoją prywatność i chcę, abyś w czasie korzystania z moich usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentuję Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez serwis www.gosiagoralska.com. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Administrator Danych Osobowych (Administrator):

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Góralska, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie, ul. Drawska 16f/32, NIP: 619-142-26-94, REGON: 380723050.

Kontakt do Administratora: gosia@gosiagoralska.com

Dane osobowe i prywatność:

Jeśli korzystasz z mojej strony internetowej, kontaktujesz się ze mną przez formularz kontaktowy lub telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, dodajesz komentarz na blogu, to może się zdarzyć, że przetwarzam Twoje dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, IP komputera. W przypadku podjęcia ze mną współpracy w celu wykonania przeze mnie określonej usługi, mogę zbierać dodatkowe dane wrażliwe, na zasadach uzyskania odrębnych zgód od Klienta.

Cel przetwarzania:

 • Świadczenie usług oferowanych przez usługodawcę
 • Udzielanie odpowiedzi na Twoje zapytania
 • Realizacja obowiązku rachunkowości
 • Tworzenie statystyk strony internetowej
 • Obsługa ewentualnych reklamacji
 • Cele marketingowe, jeśli wyrażona została Twoja zgoda

Podstawa przetwarzania:

Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie,
zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Ciążący na mnie obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

Dobrowolne, ale w większości przypadków może być konieczne do zawarcia
umowy.

Okres przetwarzania:

Twoje dane będę przetwarzać tylko przez okres, w którym będzie istniała ku temu podstawa prawna, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na mnie obowiązek prawny, zobowiązujący mnie do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez strony
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony

interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Bezpieczeństwo danych:

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosuję środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, zapewniające poufność Twoich danych. w tym stosuję szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się ze mną, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw
(gosia@gosiagoralska.com).

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego – Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pliki Cookies – Ciasteczka:

Serwis www.gosiagoralska.com, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się w ramach funkcji pomocy w stosowanej przez Ciebie przeglądarce.
Jeśli wykorzystywanie plików cookies nie zostanie wyłączone w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych:

Korzystam z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do funkcjonowania serwisu internetowego
 • biuro księgowe
 • firma hostingowa
 • osoby współpracujące ze mną na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające moją bieżącą działalność
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

Kontakt z Administratorem:

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z moją Polityką Prywatności?
Skontaktuj się:
Małgorzata Góralska, email: gosia@gosiagoralska.com